Skip to content

tapio
eenvoudig
uitgelegd.

 

Digitale infrastructuur met slechts EEN login.

tapio is voor de hele industrie een toegankelijke, veilige en digitale infrastructuur. Maar wat betekent dat concreet?

Stel je voor dat je een nieuw bedrijf begint. Daarbij moet je over veel dingen nadenken - naast het fundamentele idee is vooral ook de locatie met de bijbehorende infrastructuur belangrijk. Dit omvat: zo kort mogelijke routes voor alle medewerkers, overzichtelijke werkplekken en duidelijke opdrachten en regels. Daarbij moeten voldoende middelen beschikbaar zijn, zoals data, elektriciteit, water enz. maar ook alle juridische kwesties moeten duidelijk zijn.

aanbieders van apps leveranciers van de databases centrale controlecentrum user 1 De aanbieders van apps 2 De leveranciers van de databases 3 Het centrale controlecentrum 4 De klant/gebruiker – dat bent u

Deze digitale infrastructuur biedt tapio aan zijn netwerkpartners - ons als HOMAG, de partners (als aanbieders van apps en data) en u als gebruiker van de digitale diensten.

Het voordeel: voor alle tapio-gebruikers zijn de noodzakelijke vragen al centraal beantwoord.

 

 

tapio heeft vier spelers:

De app-aanbieders zijn partners van tapio, ontwikkelen sectorspecifieke apps en bieden deze bij tapio aan. Hiervoor maken zij gebruik van hun knowhow, hun eigen data en data van de aanbieders van databases binnen de tapio-infrastructuur.

Voorbeeld: HOMAG gebruikt de databases van materiaalleveranciers, gereedschaps- of beslagfabrikanten, zodat u tijdens het werk in uw bedrijf via de apps toegang hebt tot de originele gegevens.

Voor de noodzakelijke data-uitwisseling hiervoor heeft tapio vaste regels ontwikkeld. Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles is contractueel voor alle partijen duidelijk geregeld.

De aanbieders van databases stellen data beschikbaar, waardoor bepaalde toepassingen soepel verlopen. In ruil daarvoor krijgen de dataleveranciers inzichten terug, op basis waarvan zij conclusies voor hun eigen verdere ontwikkeling kunnen trekken.

Voorbeeld: een fabrikant van gereedschappen kan via een applicatie gedefinieerde gereedschapsdata aan de tapio-gebruikers ter beschikking stellen en zo een soepel digitaal gereedschapsbeheer aanbieden. Een fabrikant van gereedschappen kan bepaalde gebruiksgegevens voor nieuwe ontwikkelingen gebruiken en zo zijn producten sneller voor u verbeteren.

Ook hier heeft tapio alles centraal geregeld. Elke deelnemer weet wat er met zijn data gebeurt, wanneer, hoe en waar. Veiligheid en eigendom van data zijn daarbij het hoogste goed - daarom is tapio met zijn hele infrastructuur gebouwd volgens de hoge normen van de Europese basisverordening voor gegevensbescherming en handelt het daarnaar.

tapio zelf is de aanbieder van de hele infrastructuur en dus het centrale controlecentrum. Hier worden het wettelijke kader bepaald en de veiligheid gewaarborgd.

 

tapio

… zorgt voor snelle en soepele data-uitwisseling.

… is neutraal en dus ook facilitator als er vragen zijn bij de partners, of als er nieuwe ideeën moeten worden besproken.

… regelt alle randvoorwaarden centraal.

U als gebruiker van de digitale oplossingen hebt dankzij tapio via slechts één login toegang tot alle apps.

Zo houdt u het shopsysteem, het gebruikersbeheer, het beheer van uw machines en uw licenties in één hand. Uw hand.

U alleen bepaalt welke data-overdracht u toestaat. Vergelijkbaar met de apps die u privé gebruikt. Ook hier geeft u toegang vrij of niet.

 

Tot slot: HOMAG is een sterke partner van tapio en ondersteunt het concept van de digitale infrastructuur van harte, om de digitale oplossingen van HOMAG via het open karakter ervan voor u nog beter te maken. Elke tapio-partner heeft daarbij de kans om zijn ontwikkelsnelheden te verhogen en u de best mogelijke producten te leveren, die u als bedrijf in de houtbewerkingssector verder brengen.

Meer dan 47 partners werken momenteel aan andere digitale oplossingen voor de tapio-shop. En in meer dan 30 landen gebruiken al meer dan 20.000 machines, gereedschappen en materialen de tapio-service.

Met uw account bij tapio maakt u dus niet alleen gebruik van de apps van HOMAG, maar kunt u ook heel eenvoudig andere producten van andere aanbieders gebruiken om uw productie efficiënter te maken.